Länkar & Litteratur

Det verkliga andrummet kan man inte se med blotta ögat.

 

Länkar

www.komplementarmedicinska.se
www.beroring.se
www.axelsons.se
www.arbetsmiljoforum.com
www.ergonomi.nu
www.av.se (Arbetsskyddsstyrelsen)
www.slv.se (Livsmedelsverket)
www.miami.edu/touch-research
www.gnld.com

Litteraturförslag

Lugn och beröring/Kerstin Uvnäs Moberg

Beröring i vård och omsorg/Gunilla Birkestad

Stress och hälsa/Lennart Levi

Ur balans/Alexander Perski

Allt om kosttillskott/Fredrik Paulun

Fyss för alla. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling/Jan Henriksson

Att leva ett liv inte vinna ett krig. Om acceptans/Anna Kåver

Leda med förtroende/SISU Idrottsböcker - I mina utbildningar/föreläsningar erhåller man denna bok som kursmaterial. Leda med förtroende dig själv och andra

Den sammanhållna människan/Tim Finucane

Var vän med din kropp/Steve Ilg (KM-Förlaget)

Yoga för nybörjare/Mark Ansari & Liz Lark

Jättholmarna från forntid till nutid/Anders Hammare

 

Mobil: 070-6860133 | E-post: ann-d-e-taget@bostream.nu