HLR – Hjärt-lungräddning
 

Hjärtstopp kan drabba vem som helst. Varje år får ca 15 000 personer hjärtstopp i Sverige. Två tredjedelar dör innan de kommer till sjukhus. För att kunna rädda fler liv måste tiden mellan hjärtstopp och behandling förkortas betydligt. Detsamma gäller vid andningsstopp.

Lär dig HLR – var beredd när det behövs. Kanske har någon reda utbildning men behöver friska på minnet. Helst bör alla behärska tekniken så att den som är närmast kan gripa in.

Kom ihåg att du kan rädda liv! Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp.

Utbildningens innehåll

– Kontroll av medvetande, andning och puls
– Larma
– Ta hand om en medvetslös: fria luftvägar, stabilt sidoläge
– Ge mun-till-mun-andning vid andningsstopp
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
– Tillämpningsövning

Utbildningen sker gruppvis och tar 1-3 timmar. Utbildningsbevis erhålles efter genomgången utbildning. Inga förkunskaper krävs.

Plats:
Utbildningen kan även utföras i era egna lokaler och på kvällstid.

Bokning sker via e-post till Ann-d-e-taget.

 

Mobil: 070-6860133 | E-post: ann-d-e-taget@bostream.nu