Arbetsmiljö och kvalitet


 

Ann-d-e-Taget erbjuder företag inom livsmedels- och charkuteribranschen tjänster inom systematisk kvalitetsarbete omfattande HACCP-plan, egenkontroll, spårbarhet samt arbetsmiljö- och hygienarbete.

Jag hjälper er med det pappersarbete som tar tid, strukturerar upp på en lämplig nivå som passar er verksamhet, är med i ert dagliga arbete för att på ett lätt sätt kunna både lära ut och lära in det som stämmer in hos just er.

Vi håller kortare informationsträffar och utbildning med personalen så att alla känner sig delaktiga i den dagliga hanteringen av ert kvalitets- och miljöarbete. Jag håller kontakt med miljöförvaltningen och deltar i möten då inspektion och kontroll av egenkontrollen utförs. Jag håller mig uppdaterad på de nyheter som dyker upp och förmedlar dem vidare till er. Jag kan även förmedla kontakter för eventuella tekniska hjälpemedel för er verksamhet.

Det kanske ter sig lite märkligt i början att jag kombinerat denna verksamhet med friskvårdsarbete, men som jag ser det hänger allting ihop: förbättrad arbetsklimat, ökad frisknärvaro, lönsamhet och kvalitet.

Erfarenhet av att arbeta med kvalitet, säkerhetsarbete och arbetsmiljö har jag från min tid som ansvarig inom bevakning/säkerhet.

Kvalitet är inget engångsarbete utan något man behöver arbeta med kontinuerligt.
Givetvis finns möjligheten för andra branscher att få hjälp med liknande arbete.

Referens:
WurstMaster AB: www.wurstmaster.se

Lästips:
Kvalitets- och miljöledning i livsmedelsbranschen/Rikard
Hellqvist & Magnus Bergström

 

 

Mobil: 070-6860133 | E-post: ann-d-e-taget@bostream.nu